Uskonnot tutkimisen arvoisia

 

Nykyisessä muuttuvassa maailmassamme yksi muutoksen edessä oleva merkittävä suuntaus on ollut havaittavissa jo vuosikymmeniä, sillä uskontoihin suhtaudutaan enenevässä määrin entistä kriittisemmin. Vaikka maailma on täynnä erilaisia uskomuksia ja uskontokuntia, ja jokaiseen kulttuuriin on kuulunut uskonto jollakin tavalla, yhä suurempi joukko ihmisiä tunnustaa itsensä ateistiksi tai agnostikoksi. Ateisti ei usko jumalan olemassaoloon, ja agnostikko vahvasti epäilee Jumalan olemassa oloa.

Kielteinen näkemys erilaisista uskonnoista on pitkälti uskontojen nimissä tehtävien hirmutekojen aikaansaamaa, sillä viime vuosina esimerkiksi erilaiset uskonnon nimissä tehtävät terroriteot aiheuttavat vihaa ja surua. Eri uskonnot kuitenkin ansaitsevat sen, että niihin tutustutaan ennen niiden tuomitsemista.

Etsitäänkö yhä vastauksia vai mukaudutaanko ennakkoluuloihin?

Nykymaailmassa halutaan ennemmin uskoa nykyään tieteeseen ja teknologiaan, kuin uskontoon. Moni ihminen näkee ihmiskunnan tulevaisuuden riippuvan tieteen edistymisestä, jolloin voitaisiin saada aikaiseksi loputon elämä nykyään vääjäämättömästi kuoleville ihmisille. Toiset uskovat, että vain Jumala pystyy puuttumaan maailman asioihin niin, että kuolema saataisiin poistettua ja ovat vakuuttuneita siitä, että tuntemamme yhteiskuntajärjestelmä loppuu tavalla tai toisella. He odottavat lopun aikaa ja ovat vakuuttuneita, että se on lähellä tämän yhteiskuntajärjestelmämme aikana.

Jokaisen tulisi uskontoa etsiessään tai siitä kieltäytyessään ensin tutkia asiaa ja selvittää, mitkä perusteet erilaisille uskomuksille on ja miksi on yhä olemassa ihmisiä, jotka vakaasti vihkivät elämänsä jollekin ihmistä suuremmalle ja korkeammalle olennolle tai Jumalalle. Siten on mahdollista varmistua, ettei uskontoa tai uskomuksia tuomita ennakkoluulojen ja virheellisten käsitysten perusteella.