Hindulaisuus lukemattomat jumalat ja filosofiat

 

Hindulaisuus on maailman kolmanneksi levinnein uskonto, joka on hyvin monikäsitteinen ja moninainen ryhmä erilaisia uskomuksia ja käsityksiä hengellisyydestä. Se on peräisin alunperin Intiasta, mutta on sittemmin levinnyt laajalle alueelle lähinnä Aasiaan. Hindulaisuuteen kuuluu kirjava joukko erilaisia opetuksia ja filosofioita, jotka ovat keskenään hyvin erilaisia ja monipuolisia, joten uskonnon harjoittavat voivat päättää itse miten harjoittavat uskontoaan. Hindulaisuudessa ei ole mahdollista löytää yksiselitteistä oikeaa totuutta, vaan filosofiset käsitykset voivat jättää perusteita vaativan uskontoa etsivän henkilön vaille vastauksia.

Hindulaisia on maailmassa yli 1,05 miljardia, joista lähes kaikki asuvat pääasiassa Intian alueella. Uskon oletetaan olevat yksi maailman vanhimmistä tämänhetkisistä säilyneistä uskonnoista, sillä sen juuret ulottuat tuhansien vuosien taakse vuosituhannelle 400 eaa.

Satoja jumalia

Hindulaisuutta tunnustava ei usko yhteen kaikkivoipaan Jumalaan, vaan lukemattomaan määrään erilaisia persoonallisia jumalia ja jumaluuksia, joilla kaikilla on omanlaisensa luonne ja tehtävä sekä filosofia. Nämä kaikki jumalat kuitenkin ilmentävät suuren persoonattoman voimanlähteen, brahmainin voimaa. Se on määritelty kaikkialla läsnä olevaksi äärettömäksi ja ainiaaksi olemukseksi, jota on kuitenkin hyvin vaikea määrittää tuntemamme fyysisen maailman perusteella.

Kaikki johtaa hyvään

Hindulaisuuden yksi vallitsevista filosofisista käsityksistä on, että kaikki uskonnot ovat jollakin tapaa oikeita polkuja ja johtavat samaan hyvään päämäärään. Elämä on päättymän, sillä hindulaiset uskovat elämän voiman kulkeutuvan aina uuteen kohteeseen jälleensyntymän myötä.