Islam on maailman nopeimmin kasvava uskonto

 

Maailman toiseksi eniten maailmalle levinnyt uskonto on islam, jonka kannattajia löytyy laajasti, Afrikan ja Aasian sekä Lähi-idän alueelta, mutta nykyään myös yhä enenevässä määrin ympäri maailmaa. Islamin kannattajia on ympäri maailmaa arvioitu olevan noin 1,7 miljardia ja lukumäärä kasvaa jatkuvasti. Spekulaatiot osoittavat, että islam on nopeimmin kasvava uskontokunta, sillä uskontoa harjoitetaan maissa, jossa monien lasten saaminen on erittäin tärkeää. Lapset luonnollisesti kasvatetaan islamin uskoon kuuluviksi, jolloin uskonnon kannattajien määrä kasvaa jatkuvasti.

Uskonnon perustaja

Islaminusko on kristinuskoa tuoreempi uskonto, joka sai alkunsa profeetta Muhammedin ilmestyksien pohjalta. Hän syntyi noin vuonna 570 yleistä ajanlaskua ja hänen uskotaan olleen profeetta, joka välitti lopullisen ilmestyksiensä kaikille ihmisille. Noin neljäkymmentävuotiaana Muhammed alkoi saada moninaisia näkyjä, joista saatiin aikaan hänen kuolemansa jälkeen Koraani. Hän syntyi ja palveli Mekassa ja siksi tuo kaupunki on edelleen islamin uskoa tunnustaville erittäin tärkeä ja pyhä paikka. Myös Medinan kaupunki on islamin uskoa tunnustavalle tärkeä, sillä profeetta kuoli siellä vuonna 632.

Toisin kuin kristinuskon perustajan Jeesuksen olemassaolosta, Muhammedin olemassaolosta ei ole kovinkaan paljoa varmaa tieteellistä tietoa. Islamin uskoa tunnustava voi oppia Muhammedin elämästä erilaisissa hänestä kertovista elämänkerroista, jotka löytyvät pyhistä sunnan kirjoituksista. Muhammedin elämä ja hänen oppinsa ovat alunperin siirtyneet sukupolvelta toiselle lähinnä suullisen perimätiedon avulla.

Islamin uskon perustana Koraani

Islamin uskon perustana toimii Muhammedin opetuksista ja ilmestyksistä koostuva Koraani, jonka uskotaan olevan Muhammedille välittämä Jumalan sana ihmisille. Islamin uskontoa tunnustavat uskovat, että Koraani on Jumalan omaa puhetta ja siinä on useita otteita vuosisatoja aiemmin kirjoitetusta Raamatusta, vaikka henkilöt ja tilanteet eivät ole realistisia niin, että samassa tarinassa olevat henkilöt olisivat eläneet samalla vuosisadalla.

Islamin uskossa oleva uskoo yhteen ainoaan Jumalaan, joka ei ole muihin verrattavissa. Islam tarkoittaa kirjaimellisesti arabiaksi Jumalalle alistumista ja hänen tahtoaan tulkitaan mitä erilaisemmin tavoin uskonnonkunnan eri ryhmittymissä, sillä Koraani on hyvin moniselitteinen ja monitulkintainen kirja.