Uskonto

Uskonnot maailmassa

Jokainen uskonto pohjautuu aina johonkin tiettyyn aikaan ja kulttuuriin. Kaikki suuret maailmanuskonnot ovat syntyneet Aasiassa. Hindulaisuus ja buddhalaisuus Kaukoidässä, kristinusko, islam ja juutalaisuus Lähi-idässä.

Kaukoidän uskonnot

Aikakäsite Kaukoidässä on niin sanotusti kehällinen, eli syklinen. Aikajärjestyksessä tapahtuvat asiat menevät siis loogisesti eteenpäin. Syntymä, lapsuus, nuoruus, aikuisuus, keski-ikä, vanhuus ja kuolema seuraavat luontevasti toisiaan. Kaukoidän uskonnoissa ihmisen oma toiminta voi johtaa pelastukseen, kun hän toimii elämässään ja valinnoissaan oikein.

Lähi-idän uskonnot

Jokainen Lähi-idän uskonto on monoteistinen, eli yksijumalainen. Lähi-idässä aika kulkee lineaarisesti eteenpäin, eli aika on alun perin alkanut jumalan luomistyön tuloksena, ja päättyy tulevaan ihmiskunnan tuomiopäivään. Lähi-idän uskontojen mukaan niin yksittäisen ihmisen, kuin koko ihmiskunnan kohtalo on Jumalan käsissä. Eli tämä päättää, miten ihminen vastaa kuolemansa jälkeen kaikista elämänsä aikana tehdyistä teoista.

Punainen lanka uskonkäsityksessä siis on, että hyvää tekevät ihmiset pääsevät paratiisiin, ja pahoja tehneet joutuvat helvettiin. Teot siis ratkaisevat ihmisen tulevan kohtalon, sillä Jumala on antanut ihmisille aseman hallita eläessään luomakuntaa. Kyseiseen oikeuteen liittyy aina vastuullisuus valinnoista Jumalan edessä. Lähi-idän uskontojen pyhä paikka on Jerusalem, joka on kristittyjen, juutalaisten, kuin myös islamin uskoon kuuluvien pyhä kaupunki.

Kristinusko

Kristityille tärkeä oppikirja on raamattu, jonka oppeja he pyrkivät elämässään noudattamaan. Jeesus Nasaretilainen on vapahtaja, jonka kautta voi saada niin pienet kuin suuretkin synnit anteeksi. Rukouksen merkitys on myös yksi kristinuskossa tärkeä asia.

Kristinuskossa Jumala, eli isä tai herra on pyhä kolminaisuus, joka tarkoittaa isää, poikaa ja pyhää henkeä. Pyhässä kolminaisuudessa he ovat kaikki eri persoonia, mutta kuitenkin samaan olemukseen liittyviä henkiä. Kristinusko korostaa empaattisuutta ja hyvien tekojen merkitystä, jossa kaikkia kanssaihmisiä, sekä eritoten niin sanottuja vähäosaisia pitää tukea ja auttaa.

Kristinuskon mukaan Jumala on antanut ihmiskunnalle myös tehtävän hoitaa eläimiä, kasvattaa karjaa sekä viljellä että varjella maata. Eläintenhoidossa ja maanviljelyksessä apuun tulee tehokas, suomalainen kellfri.fi, jonka tuotteet auttavat saamaan työstä enemmän hyötyä.

Kristinusko kuuluu kannattajamääränsä perusteella maailman suurimpiin uskontoihin. Tämän päivän maailmassa on kristinuskon kannattajia noin 2,4 miljardia. Suomessa kristinuskon suuntauksista tunnetuimpia ovat luterilaisuus joka on protestantismin yksi muoto, adventismi, helluntaiherätys, lestadiolaisuus, herännäisyys eli körttiläisyys, vapaakirkko sekä babtismi.

Juutalaisuus

Vanhassa testamentissa kerrotaan heprealaisten heimojen joutuneen Niilin ja Keski-idän kulttuurien vaikutuksen alaisiksi. Juutalaiset asettuivat Palestiinaan, jossa he palvoivat oikeaa profeettojen Jumalaa. Tämä puolestaan teki liiton juutalaisten kanssa. Juutalaisuuteen kuuluu, että Israel on Jumalan valittu kansa.

Juutalaisten ainoa Jumala on nimeltään Jahve. Juutalaisten kanta-isä on Abraham. Profeetta Moosesta arvostetaan, hän toimi Jumalan lakien välittäjänä israelilaisille. Toora, eli Mooseksen viisi kirjaa muodostavat tärkeän juutalaiseen opetukseen kuuluvan perustan.

Juutalaisuudessa uskotaan nykyisen, meneillään olevan elämän merkitykseen. Tulevan, eli kuolemanjälkeisen elämän pohdinta ei ole tärkeää, vaan se kuinka toimii elämänsä aikana. Säännöt, lait, perinteet ja rauhallinen elämä antavat tärkeän merkityksen elämän mielekkyyteen.

Islam

Islam syntyi noin 600 vuotta kristinuskon jälkeen. Islamin perustaja on profeetta Muhammed. Islam tarkoittaa kokonaisvaltaista elämänkatsomusta, eli sekä uskonnollista vakaumusta rituaaleineen että lain säätelemää yhteiskuntajärjestystä. Islamin kannattajat ovat nimeltään muslimeja.

Viisi ehdottoman tärkeää seikkaa muslimin elämässä ovat: rukoukset viidesti päivässä Mekkaan päin, järkkymätön monoteismi, paasto – joka tunnetaan maailmanlaajuisesti nimellä

Ramadan, almujen antaminen ja pyhiinvaellusmatkat Mekkaan.