Pyhiinvaellukselle lainarahalla

Pyhiinvaellus on monille tärkeä merkkipaalu oman uskon osalta. Pyhiinvaellus voidaan toteuttaa monella eri tapaa – sen voi tehdä koti-Suomessa tai ulkomailla, sinne voi lähteä jalan, pyörällä tai vaikkapa autolla, ja jokaisella pyhiinvaeltajalla on omat motiivinsa matkan tekemiselle. Pyhiinvaelluksen kesto voi READ MORE

Yleinen

Uskonto

Uskonnot maailmassa Jokainen uskonto pohjautuu aina johonkin tiettyyn aikaan ja kulttuuriin. Kaikki suuret maailmanuskonnot ovat syntyneet Aasiassa. Hindulaisuus ja buddhalaisuus Kaukoidässä, kristinusko, islam ja juutalaisuus Lähi-idässä. Kaukoidän uskonnot Aikakäsite Kaukoidässä on niin sanotusti kehällinen, eli syklinen. Aikajärjestyksessä tapahtuvat asiat menevät READ MORE

Yleinen

Rastafarismi on monen uskon sekoitus

Usein ihmiset yhdistävät rastafari-uskonnon lähinnä vain dreadlocks-hiuksiin, Jamaikaan, kannabiksen käyttöön ja reggae-musiikkiin. Nämä kaikki asiat liittyvätkin rastafarismiin, mutta tämän uskonnon muu sisältö on monille tuntemattomampaa. Useinhan uskontojen mahdolliset ulkoiset piirteet on paljon helpompi tunnistaa kuin uskontoihin liittyvät tavat ja rituualit, READ MORE

Yleinen

Uskonnot tuovat lohtua ja järjestystä maailmaan

Ihmisellä on luontainen tarve tutkia, käsitellä ja pyrkiä ymmärtämään ympäristöään, ja sen erilaisia ilmiöitä. Voi vain kuvitella, mitä kivikauden ihminen on ajatellut ukkosesta, maanjäristyksistä tai muista luonnonilmiöistä, ja missä määrin hän on kyennyt hahmottamaan maailmaa ja sen lainalaisuuksia. Mahdollisuudet ottaa READ MORE

Yleinen

Itämainen musiikki

Itämainen musiikki on oleellinen osa myös suomalaisten sydämet valloittanutta itämaista tanssia. Myös vatsa- tai napatanssin nimellä kulkeva naisellinen tanssityyli on alun perin kotoisin Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä. Tanssin tarkkaa historiaa ei tiedetä, mutta arvioidaan, että sitä on tanssittu ainakin satojen, ellei READ MORE

Yleinen

Uskonnon ja hengellisyyden etsintää

Uskonto tai jonkinlainen uskonnollisuus on tavalla tai toisella ollut läsnä niin kauan, kuin ihmiskunta on todistettavasti ollut olemassa. Ihmisyyteen tuntuu olennaisena osana kuuluvan kulttuurista ja vuosituhannesta riippumatta jonkinlainen tarve uskoa korkeampaan voimaan tai ihmistä ylempään olomuotoon, joka jollakin tavalla on READ MORE

Yleinen

Maailman laajimmin levinnyt uskonto

  Moninaiset uskontokunnat lukeutuvat hyvin erilaisiin käsityksiin jumalasta tai jumalista, uskonnosta ja hengellisyydestä. Myös lähes jokaisen uskontokunnan sisällä on yksilöitä, jotka uskovat hyvin erilaisin tavoin tai toimivat omien tulkintojensa mukaan, joten voitaisiin jopa sanoa, että uskontoja on lähes yhtä monta READ MORE

Yleinen

Luonnonuskonnossa yhteys maahan ja kaikkeuteen

  Yksi maailman laajimmista uskonnoista tai uskomuksista voidaan määrittää erilaisten luonnonuskontojen pohjalta. nämä hyvin erilaisiin uskontoihin tai uskomuksiin luottavat ovat usein hyvin voimakkaassa yhteydessä luontoon ja elävät tavalla, joka kunnioittaa suuressa määrin luontoa, sen kiertokulkua ja puhtautta. Suurin osa luonnonuskontoihin READ MORE

Yleinen